KENYATAAN TAWARAN TENDER (Bumiputera Sahaja)

Tawaran kerja adalah seperti berikut :-

TENDER MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK DI  ASRAMA YAYASAN SELANGOR SABAK BERNAM.

Tarikh  Pelawaan   : 14 OGOS 2019 (RABU)

KOD
TENDER
KOD BIDANG
(KKM)
TARIKH
TAKLIMAT/
MASA
TARIKH
JUALAN
DOKUMEN
TARIKH
TUTUP
TEMPAT
LAWATAN
TAPAK/
OPERASI
HARGA
DOKUMEN
YS/P/T03/
2019
Kementerian
Kewangan
Malaysia
(KKM)
040101/
040102/
040103
26 OGOS 2019
(ISNIN)
10.00 pagi
26 OGOS 2019
(ISNIN)
9.00 pagi – 4.00 ptg
25 SEPTEMBER
2019
(RABU)
12.00
tengahari
Asrama
Yayasan
Selangor
Sabak
Bernam
45200 Sabak
Bernam,
Selangor
RM300.00
  1. Kontraktor wajib membawa satu sijil asal dan salinan sijil pendaftaran Kementerian Kewangan
    (KKM) semasa menghadiri taklimat dan pembelian dokumen tender (Tidak dikembalikan)
  2. “Surat  wakil kuasa” adalah wajib bagi yang mewakili syarikat.
  3. Lawatan dan taklimat adalah WAJIB untuk membolehkan kontraktor menyertai Tender ini.
  4. Tender akan ditutup pada 25 SEPTEMBER 2019 (RABU) jam 12.00 tengahari.
  5. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan
    ditulis nombor tender pada sudut kiri sampul dan dimasukkan ke dalam peti tender beralamat di bawah.—————————————————————————————————————————————————

Maklumat lanjut dan dokumen tawaran tender boleh didapati :-

BAHAGIAN PEROLEHAN
Tingkat 14, Menara Yayasan Selangor
No.18A, Persiaran Barat, 46000, Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan.
Tel : 03-7669 1226/192/225    Fax : 03-7669 1236

2019-08-14T09:38:48+00:00
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!