KENYATAAN SEBUTHARGA

TAWARAN PERKHIDMATAN INSURAN BANGUNAN DAN KENDERAAN YAYASAN SELANGOR BAGI TAHUN 2021

(YS/ P/SH11/2020)

1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat yang berdaftar dengan   KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dibawah Kod Bidang 221801 (Syarikat Insuran) atau 221802 (Broker Insuran) yang masih sah tempohnya bagi menyertai sebutharga seperti tajuk di atas serta maklumat berikut    :

No. Sebutharga     :  YS/ P/SH 11/2020
Tarikh pelawaan    : 15 Oktober  2020
Tarikh Tutup           : 05 November 2020

2. Dokumen Sebut harga berharga RM50.00 boleh didapati mulai ( 26 OKTOBER 2020) di :

Bahagian Perolehan,
Tingkat 14, Menara Yayasan Selangor
No.18A, Persiaran Barat, 46000 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan.
Tel : 03- 7669 1100   Fax : 03-7669 1236

Waktu  :
Isnin-Khamis   :   9.00 pagi hingga 12.00 tengahari   |  2.30 petang hingga 4.00 petang.

3. Sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi BAHAGIAN PENTADBIRAN YAYASAN SELANGOR  di talian   03-76691 155 /231/140  pada waktu pejabat.

4. Borang Sebut  harga  yang  lengkap  hendaklah  menggunakan    sampul  surat  dan ditanda No. Sebut harga YS/P/SH11/2020 di bahagian atas sebelah kiri sampul surat dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat yang sama seperti di para 2 sebelum atau pada   05 NOVEMBER 2020 jam 12.00 tengahari.

5. Yayasan Selangor tidak  akan  bertanggungjawab  ke atas  sebarang  kehilangan  dokumen   dan   kelewatan  penerimaan  dokumen.  Bukti  pengeposan   tidak   akan  diterima     sebagai  bukti  penghantaran dokumen.

2020-10-13T08:52:11+00:00