Tender & Sebut Harga 2020-01-17T03:26:21+00:00

TAWARAN TENDER & SEBUT HARGA

1401, 2020

(YS/ P/SH 01/2020) : KENYATAAN SEBUT HARGA TAWARAN KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN SERTA LANDSKAP DI BANGUNAN YAYASAN SELANGOR KAMPUNG BARU KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH 1 TAHUN + 1 TAHUN

January 14th, 2020|

KENYATAAN SEBUTHARGA TAWARAN KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN SERTA LANDSKAP DI BANGUNAN  YAYASAN SELANGOR KAMPUNG BARU  KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH 1 TAHUN + 1 TAHUN SEBUTHARGA (YS/ P/SH 01/2020) 1. Tawaran adalah dipelawa kepada ... [ Read more ]

Tahun Perkara No. Sebutharga No Dokumen Nama Syarikat
2019 TAWARAN PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BULANAN SECARA NON-KOMPREHENSIF SISTEM AUTOMASI BANGUNAN (B.A.S) DI BANGUNAN YAYASAN SELANGOR KAMPUNG BARU BAGI TEMPOH 1 TAHUN + 1 TAHUN

YS/P/PR275/2019

3/5 NEOSTRUXURE SYSTEMS SDN BHD
2019 TAWARAN PENDAFTARAN SEBAGAI PANEL PEGUAM DI YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH17/2019

1/24 AZMI & ASSOCIATES
2019 TAWARAN PENDAFTARAN SEBAGAI PANEL PEGUAM DI YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH17/2019

2/24 GHAZALI ARIFF & PARTNERS
2019 TAWARAN PENDAFTARAN SEBAGAI PANEL PEGUAM DI YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH17/2019

5/24 SIDEK TEOH WONG & DENNIS
2019 TAWARAN PENDAFTARAN SEBAGAI PANEL PEGUAM DI YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH17/2019

7/24 ZAIN & CO.
2019 TAWARAN PENDAFTARAN SEBAGAI PANEL PEGUAM DI YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH17/2019

10/24 SHAHIR KHUBAYB & CO
2019 TAWARAN PENDAFTARAN SEBAGAI PANEL PEGUAM DI YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH17/2019

12/24 TAN NORIZAN & ASSOCIATES
2019 TAWARAN PENDAFTARAN SEBAGAI PANEL PEGUAM DI YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH17/2019

13/24 AZREEN ARDIN SHAH, RAZIF & PARTNERS
2019 TAWARAN PENDAFTARAN SEBAGAI PANEL PEGUAM DI YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH17/2019

14/24 HALIM & ISMAIL
2019 TAWARAN PENDAFTARAN SEBAGAI PANEL PEGUAM DI YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH17/2019

15/24 CHRISTOPHER & LEE ONG
2019 TAWARAN PENDAFTARAN SEBAGAI PANEL PEGUAM DI YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH17/2019

16/24 EDLIN GHAZALY & ASSOCIATES
2019 TAWARAN PENDAFTARAN SEBAGAI PANEL PEGUAM DI YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH17/2019

18/24 ZAIRUL ZAIN & SYED
2019 TAWARAN PENDAFTARAN SEBAGAI PANEL PEGUAM DI YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH17/2019

20/24 MUAMMAR GADAFI & CO
2019 TAWARAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK DI KEM BINA SEMANGAT KUALA KUBU BHARU MILIK YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH18/2019

9/16 MIAS GLOBAL SDN BHD
2019 TAWARAN PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS KAKITANGAN YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH19/2019

11/13 PNSB INSURANCE BROKERS SDN BHD
2019 TAWARAN PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS BANGUNAN, PERLINDUNGAN AWAM DAN WANG YAYASAN SELANGOR

YS/P/SH20/2019

5/10 SELANGOR INDUSTRIAL CORPORATION SDN BHD
PENDAFTARAN KONTRAKTOR / PEMBEKAL

Yayasan Selangor mempelawa syarikat-syarikat yang berpengalaman dan berkelayakan untuk mendaftar sebagai Kontraktor / Pembekal bagi menyertai tawaran kerja dan bekalan di Yayasan Selangor.

SYARAT UTAMA
Pendaftran ini terbuka kepada semua syarikat / perniagaan yang diperbadanankan di Malaysia, berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Kementerian Kewangan Malaysia dan atau CIDB

1.1 Pemilikan Tunggal
1.2 Perkongsian
1.3 Perusahaan (Enterprise)
1.4 Syarikat Persendirian & Awam Berhad
1.5 Firma / Badan-badan professional iaitu Firma Undang-undang, Akauntan, Juruukur, Jururunding dan Ejen Hartanah.

MAKLUMAT DAN DOKUMEN SYARIKAT / PERNIAGAAN
Syarikat yang ingin mendaftar perlu memberikan maklumat lengkap yang terkini dan telah disahkan seperti berikut :-

1. Penyata terbaru akaun bank. Nama pemegang akaun bank hendaklah sama dengan nama syarikat yang memohon ;

2. Salinan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia. Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera  (sekiranya ada) ;

3. Salinan Sijil Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB) ; Perakuan Pendaftran dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) ;

4. Salinan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) (Sekiranya ada).

5. Maklumat SSM :-

  • Syarikat Persendirian / Awam Berhad : Profail Syarikat
  • Syarikat Perusahaan (Enterprise) : Maklumat perniagaan dan pemilik
TEMPOH SAHLAKU PENDAFTARAN
Pendaftaran Syarikat hanya sah untuk temph satu (1) tahun sahaja bermula daripada tarikh didaftarkan di Yayasan Selangor.

Pendaftaran semula / baharu boleh dibuat sebaik tempoh telah tamat.

Yayasan Selangor berhak menolak permohonan sekiranya maklumat yang dimajukan bercanggah dengan maklumat / rekod kementerian Kewangan Malaysia atau CIDB / PKK.

PERINGATAN
Syarikat yang ingin mendaftar perlu menjamin dan memastikan bahawa semua data, maklumat dan dokumen sokongan yang dikemukakan semasa pendaftaran dibuat adalah benar. Memalsukan atau memberikan maklumat atau dokumen meragukan akan menyebabkan pendaftaran ditolak atau dalam kes dimana kelulusan telah diberikan, akan mengakibatkan pembatalan serta merta. Yayasan Selangor akan mengambil tindakan sewajarnya kepada syarikat yang terlibat.

YAYASAN SELANGOR TIDAK MEMPUNYAI OBLIGASI UNTUK MENAWARKAN KONTRAK KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERDAFTAR DENGAN YAYASAN SELANGOR.

ALAMAT DAN TALIAN UNTUK DIHUBUNGI
Bahagian Perolehan
Tingkat 14, Menara Yayasan Selangor
No.18A, Persiaran Barat
46000 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan.
Untuk sebarang pertanyaan mengenai pendaftaran syarikat, sila hubungi di talian 03-7669 1100 sambungan 225.
CARA UNTUK MENDAFTAR
Pendaftaran boleh dilakukan dengan mengisi Borang Pendaftaran Kontraktor/Pembekal/Badan Profesional Yayasan Selangor seperti berikut :-

  1. Muat turun (Download) borang pendaftaran di Laman Web atau datang ke Bahagian Perolehan Yayasan Selangor dengan mengisikan maklumat syarikat di dalam borang Pendaftaran Kontraktor / Pembekal / Badan Profesional serta melampirkan profail syarikat terkini yang telah disahkan.
  • Tiada sebarang bayaran dikenakan untuk pendaftaran.
  • Sebarang perubahan kepada syarat-syarat pendaftaran ini adalah hak mutlak Yayasan Selangor.

HUBUNGI KAMI

+603-7669 1100

DIREKTORI

HIGHLIGHTS

BERITA TERKINI

2709, 2019
View More
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!