YAYASAN SELANGOR TIADA LAGI MENGELUARKAN PINJAMAN PELAJARAN

"Dimaklumkan bahawa mulai Januari 2012, Yayasan Selangor tiada lagi mengeluarkan pinjaman pelajaran

kepada pelajar-pelajar IPTA / IPTS di peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah kecuali Sijil Kemahiran. Sehubungi itu

pelajar yang ingin memohon pinjaman pelajaran diperingkat tersebuthendaklah memohon kepada

Tabung Kumpulan Wang Biasiswa Negeri Selangor (TKWBNS) dibawah seliaan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

(SUK). Sebarang kemusykilan berhubung TKWBNS boleh menghubungi talian terus SUK di

03-5544 7000 - Bahagian Pinjaman."

 

Salinan Hak Cipta@Yayasan Selangor 2012. Semua Hak Cipta Terpelihara