MAKLUMAT TERKINI PINJAMAN PELAJARAN YAYASAN SELANGOR

"Dimaklumkan bahawa pelajar IPTA/IPTS yang masih berada dibawah tajaan Yayasan Selangor hendaklah menghantar

keputusan peperiksaan semester pada atau sebelum 10hb setiap bulan. Pihak Yayasan Selangor di

Bahagian Kewangan akan memproses bayaran tersebut selepas 15hb bulan setiap bulan dan peminjam akan

menerima bayaran pada akhir bulan tersebut."

 

Salinan Hak Cipta@Yayasan Selangor 2012. Semua Hak Cipta Terpelihara